Locatie

Ambonplein 55
1094 PW AMSTERDAM
Nederland

organisatie nummer: 1243229

Wat is het doel van uw organisatie?

Het doel van ons werk is dat iedereen mee kan doen in zijn sociale omgeving. Mensen zijn om te beginnen verantwoordelijk voor zichzelf en hun omgeving. Mee willen doen en mee kunnen doen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom biedt Dynamo allerlei diensten en activiteiten op het gebied van ontspanning, advies, educatie en nog veel meer. Zodat niemand langs de kant hoeft te staan. En we zorgen ervoor dat al die diensten en activiteiten zodanig verweven zijn dat er een integraal aanbod ontstaat. Onze uitdaging is dat bewoners Dynamo weten te vinden voor al hun vragen. Onze medewerkers kennen de mensen, de buurten en de samenleving. Ze weten de weg en verkennen nieuwe paden. Het zijn buren op wie je kan rekenen.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Voor Dynamo Participatie: activiteiten als middel tot ontmoeting

Wat maakt de organisatie interessant voor vrijwilligers?

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun sociale omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Vrijwilligerswerk is één van de mogelijkheden. Dynamo heeft een actief vrijwilligersbeleid. Er zijn 350 vaste vrijwilligers werkzaam op vele locaties in verschillende vrijwilligersfuncties:van voorleesoma op een peuterspeelzaal tot fotograaf bij de buurtkrant, van maatje van een bewoner tot huiswerkbegeleider voor tieners, van het organiseren van documentaire avonden tot mantelzorgcoach voor migranten. De mogelijkheden zijn legio.
Naam
B Anthonio
E-mailadres
Banthonio@dynamo-amsterdam.nl
Telefoonnummer
0652715803