Felicitatieproject


Locatie

Rijnstraat 115
1079 HA Amsterdam
Nederland

organisatie nummer: 1252385

Wat is het doel van uw organisatie?

Ouderen, die vanaf 70 jaar een kroonjaar bereiken een informatiemap (zie hieronder) met nuttige informatie te presenteren.Middels signalering bouwstenen aan te dragen, zodat voor de ouder wordende buurtbewoner passende voorzieningen en maatregelen worden getroffen om optimaal te kunnen functioneren en participeren in de wijk/buurt van hun keus.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Op felicitatiebezoek en eenzaamheidsbezoek bij ouderen in de Riverenbuurt thuis.

Wat maakt de organisatie interessant voor vrijwilligers?

Het Felicitatieproject stelt dat haar 52 jarig ouderenhuisbezoekproject door de jaren heen is gegroeid tot een flexibel, zinvol, zingevend en vooral sociaal vrijwilligersproject.Flexibel omdat de vrijwilligers zelf kunnen bepalen welke ouderen, hoeveel ouderen en wanneer men deze ouderen bezoeken wil. Zinvol omdat de vrijwilligers vinden dat ze maatschappelijk verantwoord bezig zijn en 'iets' voor andere mensen kunnen betekenen.Sociaal omdat het gehele team haar taak vooral samen doet, de teamleden elkaar aanvullen, belangstelling voor elkaar hebben en sociaal gericht bezig zijn.

Naam
F. Wagenaar-Witteveen
E-mailadres
flora.18@xs4all.nl
Telefoonnummer
020 6442428