Locatie

Utrecht, Nederland


Amsterdam, Nederland

organisatie nummer: 1269395

Wat is het doel van uw organisatie?

Books 4 Life is een tweedehands boekwinkel keten voor het goede doel, waarbij ongeveer 90% van de opbrengst naar Amnesty International, Oxfam Novib en kleinschalige goede doelen gaat. Onze 3 kernwaarden zijn:
- Financiele bijdrage leveren aan mensenrechten en armoedebestrijding;
- Een plek bieden waar onze vrijwilligers op een leuke en zinvolle manier een bijdrage kunnen
leveren aan de maatschappij;
- Bevorderen van duurzaamheid, door de verkoop van tweedehands boeken.

Momenteel zijn er zes winkels in Nederland en 2 in Oostenrijk. Books 4 Life Nederland is het overkoepelende orgaan dat de formule in de gaten houdt en steun biedt aan de afzonderlijke Books 4 Life winkels.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Books 4 Life Nederland is in de eerste plaats een bestuur dat samen vergadert en plannen maakt. Daarnaast is het onze taak om: de formule van Books 4 Life te bewaken, zorgen voor uitwisseling tussen Books 4 Life winkels door landelijke dagen te organiseren, zorgen dat de financien op orde zijn en de landelijke website beheren. Wij zijn het landelijke aanspreekpunt voor externen en de winkels.

Wat maakt de organisatie interessant voor vrijwilligers?

Je draagt bij aan een betere wereld, ontmoet inspirerende mensen en dit alles kan prima naast je fulltime baan.

Naam
ineke van staaveren
E-mailadres
b4lnederland@gmail.com
Telefoonnummer
0655118508
Naam
ineke van staaveren
E-mailadres
b4lnederland@gmail.com
Telefoonnummer
0655118508