Geheugen van Oost


Locatie

Ouddiemerlaan 47, 1111 GT Diemen, Nederland

organisatie nummer: 1270361

Wat is het doel van uw organisatie?

Op de website het Geheugen van Oost vertellen mensen van allerlei leeftijden en achtergronden hun verhalen over hun Amsterdam Oost. Individueel zijn het met plezier gemaakte persoonlijke vertellingen, maar op buurtniveau verbindt het Geheugen van Oost mensen en stimuleert het contacten tussen buurtbewoners (ook ex en nieuwe). De website stimuleert gevoelens van verbondenheid en biedt buurtbewoners een plek waar zij hun verhalen, herinneringen en emoties kwijt kunnen. Samen vormen zij het verhaal van Amsterdam Oost.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

De missie krijgt vorm via het in stand houden en uitbreiden van de website 'Het Geheugen van Oost' met verhalen en foto’s en door die op een aantrekkelijke manier te presenteren. De volgende hoofddoelen worden daarbij nagestreefd:
A. De website toegankelijk laten zijn voor ieder die (een serie) verhalen over Amsterdam Oost wil publiceren en zo nodig daar hulp bij te bieden.
B. Een vertegenwoordiging van buurtbewoners, die de buurtsamenstelling zo breed mogelijk weerspiegelen, werven als vertellers, schrijvers, fotografen, interviewers etc. en vaardigheden aanreiken om goed te schrijven, te fotograferen en/of te interviewen.
C. Activiteiten organiseren (wandelingen, excursies, quizzen e.d.) waar bestaande verhalen van de website een rol in spelen of waar nieuwe verhalen uit voort kunnen komen en die de belangstelling voor de website stimuleren.
D. Een nauwe samenwerking met buurtorganisaties aangaan die verhalen van de website willen gebruiken of die geïnteresseerde buurtbewoners in hun gelederen zouden kunnen hebben.

Wat maakt de organisatie interessant voor vrijwilligers?

- een gezellige en gemotiveerde werkomgeving.
- contact met inspirerende mensen van allerlei achtergronden.
- deelname aan andere workshops en bijeenkomsten. - goede begeleiding (ervaren verhalenverzamelaars, een docent van de Hogeschool van Amsterdam en een medewerker vanuit het Amsterdam Museum).
- een groot netwerk (in Oost, binnen het museum, Dynamo, lokale media, etc.).
- eventueel je eigen verhalen en foto’s op het Geheugen van Amsterdam.
- een beeld van de meerwaarde van dit soort initiatieven voor de deelnemers en de buurt.
- werkervaring opdoen of juist werkervaring inzetten. 

Naam
Maud Vink
E-mailadres
geheugenvanoost@amsterdammuseum.nl
Telefoonnummer
0651551831