Taalmaatje voor kleine groepjes vluchtelingen


Locatie

Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam, Nederland


Vacaturenummer: 1368977

In het kort

U werkt als taalvrijwilliger zelfstandig met een groepje vluchtelingen. Een docent organiseert en begeleidt u een keer in de zes weken. U werkt met een paar andere vrijwilligers in hetzelfde klaslokaa

taakomschrijving

U werkt twee uur per dag, en werkt met twee kleine groepjes vluchtelingen. Deze mensen werken toe naar hun Inburgerings examen. Ieder groepje 1 uur, waarvan u 20 minuten praat over ditjes en datjes, 20 minuten met een methode en 20 minuten met taakopdrachten voor buiten de schooldeur.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

U beheerst het Nederlands zowel schriftelijk als mondeling. U staat open voor andere culturen en bent bereid te doen wat de begeleider u vraagt. Ook bent u bereid scholingen te volgen van leefenleer in de OBA zodat u uw ervaring kunt delen en uw vaardigheden kunt vergroten. Wij vragen u om 2 maanden opzegtermijn in acht te houden, zodat wij vervanging kunnen zoeken voor onze cursisten.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Basistraining Nederlands als tweede taal 4 dagdelen is verplicht, tweemaandelijkse verdiepingsbijeenkomst op locatie van het ROC. Vreder komt een collega iedere 8 weken een dagdeel met u meedraaien en bespreekt u daarna de bijeenkomst.

Wat krijg je er voor terug?

U werkt met andere vrijwilligers samen, wat het werk gezellig maakt. U ontmoet mensen vanuit de hele wereld, en heeft elke keer wat anders te doen. Ook bieden wij scholingen en uitjes aan. Per maand ontavngt u een vergoeding van 60 euro, als u 4 uur per week of meer werkt.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

U ontmoet mensen vanuit de hele wereld. U helpt mensen op weg in onze maatschappij. U leert alles over tweede-taalontwikkeling en u werkt in een klein maar fijn teamverband. Regelmatig vinden er activiteiten plaats voor vrijwilligers.

Werktijden

De taalcoach groepen zijn op vaste momenten in de week, en altijd overdag, maar omdat er telkens nieuwe groepen starten, of oude groepen samengevoegd worden, kan het rooster nogal eens veranderen. 

Hoe kom je in aanmerking?

U mailt ons, waarna wij u bellen of terugmailen. Wij bespreken dan uw wensen wat de doelgroep betreft en uw beschikbaarheid. Vervolgens matchen wij u. Daarna wordt er in samenspraak met onze collega