Taalmaatje voor kleine groepjes vluchtelingen


Geplaatst: 30+ dagen geleden | Vacaturenummer: 1368977

Korte taakomschrijving

U werkt als taalvrijwilliger zelfstandig met een groepje vluchtelingen. Een docent organiseert en begeleidt u een keer in de zes weken. U werkt met een paar andere vrijwilligers in hetzelfde klaslokaal.

Uitgebreide taakomschrijving

U werkt twee uur per dag, en werkt met twee kleine groepjes vluchtelingen. Deze mensen werken toe naar hun Inburgerings examen. Ieder groepje 1 uur, waarvan u 20 minuten praat over ditjes en datjes, 20 minuten met een methode en 20 minuten met taakopdrachten voor buiten de schooldeur.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

U beheerst het Nederlands zowel schriftelijk als mondeling. U staat open voor andere culturen en bent bereid te doen wat de begeleider u vraagt. Ook bent u bereid scholingen te volgen zodat u uw ervaring kunt delen en uw vaardigheden kunt vergroten.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Basistraining Nederlands als tweede taal 4 dagdelen tweemaandelijkse verdiepingsbijeenkomst

Wat krijg je er voor terug?

U werkt met andere vrijwilligers samen, wat het werk gezellig maakt. U ontmoet mensen vanuit de hele wereld, en heeft elke keer wat anders te doen. Ook bieden wij scholingen en uitjes aan. Onze locatie in Noord bevindt zich op het terrein van de Nieuwe Havo, vlak over de pont aan het NH kanaal.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

U ontmoet mensen vanuit de hele wereld. U helpt mensen op weg in onze maatschappij. U leert alles over tweede-taalontwikkeling en u werkt in een klein maar fijn teamverband. Regelmatig vinden er activiteiten plaats voor vrijwilligers.

Werktijden

De taalcoach groepen zijn op vast momenten in de week, en altijd overdag, maar omdat er telkens nieuwe groepen starten, of oude groepen samengevoegd worden, kan het rooster nogal eens veranderen. In ons kennismakingsgesprek weten wij wanneer en waar u aan de slag kunt.

Hoe kom je in aanmerking?

U mailt ons, waarna wij u bellen of terugmailen. Wij bespreken dan uw wensen wat de doelgroep betreft en uw beschikbaarheid. Vervolgens matchen wij u. Daarna wordt er in samenspraak met onze collega beslist of u geschikt bent. Vervolgens vult u een paar formulieren in en krijgt u vanaf dat moment ook een vergoeding. Scholing volgt daarna.