Maatjes voor verschillende locaties


Locatie

Klaprozenweg 75
1033 NN Amsterdam
Nederland


Vacaturenummer: 1405832

In het kort

Philadelphia Zorg Amsterdam e.o. 650 cliënten - 500 medewerkers - 35 locaties. Wonen en werken in een stedelijk gebied is voor mensen met een verstandelijke beperking niet eenvoudig. Zij zijn gebaat bij vrijwilligers die betrokken zijn. Die mee kunnen bewegen én grenzen kunnen stellen.

taakomschrijving

Bij Stichting Philadelphia Zorg worden landelijk ongeveer 8000 cliënten met een verstandelijke beperking begeleid. De doelgroep varieert enorm in leeftijd en de mate of vorm van de beperking. Binnen de regio Groot Amsterdam bedient Philadelphia diverse doelgroepen. Denk aan jongeren met een verstandelijke beperking die niet meer thuis kunnen wonen, dementerende ouderen, jongvolwassenen in een crisissituatie en volwassenen met een verstandelijke én lichamelijke beperking.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Medewerkers van Philadelphia hebben als doel de cliënten met zorg en ondersteuning een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leven van deze mensen willen verrijken. Die verrijking kan op verschillende manieren plaats vinden. Het kan gaan om knutselactiviteiten, koken, koffie drinken, muziek maken, hulp bij het reizen naar een sportactiviteit, kleine klusjes doen enzovoorts.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Via de vrijwilligeracademie

Wat krijg je er voor terug?

Reis- en onkostenvergoeding indien nodig in overleg. Cursus in overleg. Aanvragen van VOG wordt door ons vergoed.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Informeer naar de mogelijkheden die er zijn! Geef aan wat jij te bieden hebt!

Werktijden

In overleg met de cliënt en begeleider van de cliënt.

Hoe kom je in aanmerking?

U zal worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Hier maken wij kennis met elkaar en kunnen wij onze verwachtingen met elkaar bespreken. Vervolgens kunt u kennis maken met de cliënten en de begeleiders, en mag u zelf proeven of u hier stevig in staat. Uiteindelijk zal voordat u start een VOG worden aangevraagd (kosten hiervoor betalen wij). Als u eenmaal aan de slag gaat, kunt u samen met uw contactpersoon evaluatiegesprekken plannen om uw voortgang te bespreken: waar loopt u tegenaan? Wat zou u graag willen leren? Deze kan ingepland worden door Vrijwilligerscoördinator.