Coördinator van de Coaches Startende Ondernemers


Locatie

Wijttenbachstraat 36
1093JC Amsterdam
Nederland


Vacaturenummer: 1427105

In het kort

Bepalen welke coach het beste past bij aanvragen van startende ondernemers.

taakomschrijving

KansenNet werkt met vrijwillige coaches die voor startende ondernemers een deskundig klankbord zijn bij het opzetten van een eigen bedrijf. De coördinator matcht bij binnenkomende aanvragen welke coach qua profiel de meeste toegevoegde waarde kan bieden. De taken van de coach coördinator zijn: een eerste beoordeling van de binnengekomen aanvraag, bepalen welke coach qua competenties het best past bij de aanvraag. Vervolgens het totstandbrengen van contact tussen aanvrager en coach en het verwerken van de gegevens in een eenvoudig geautomatiseerd systeem. Tenslotte behoort ook voortgangsbewaking van de coachingstrajecten tot zijn/haar verantwoor-delijkheid. De coördinator beoordeelt ook de capaciteiten van nieuwe coaches die zich aanmelden. Voor een goede taakvervulling is het nodig geregeld contact te onderhouden met de coaches en deel te nemen aan periodiek overleg. KansenNet kent alleen vrijwillige functies.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Vooral oordeelsvermogen en mensenkennis: snel de essentie van aanvragen voor coaching en aanmeldingen van nieuwe coaches doorzien. Affiniteit met kleine ondernemingen en ondernemers. En een doe-mentaliteit: kan niet, bestaat niet.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Gebruik geautomatiseerd systeem.Trainingen van KansenNet voor coaches. Specifieke training voor bemiddelaars indien nodig.

Wat krijg je er voor terug?

Contact met wat er speelt in de wereld van de kleine ondernemers en de voldoening dat je goede matches tot stand brengt. Je kunt al je (levens)ervaring inzetten en het houdt je scherp.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Mensen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid via een eigen onderneming.

Werktijden

Zelf te bepalen. Reken op een paar uur per week. Werkplek bepaal je zelf; kan goed van huis uit.

Hoe kom je in aanmerking?

Via onze website kansennet.nl kan je je bij 'Coach worden' opgeven. Vervolgens volgt een gesprek met de coördinator van de coaches KansenNet Startende Ondernemers.