Help kinderen met een taalachterstand door 1 uur per week voor te lezen


Locatie

Amsterdam, Nederland


Vacaturenummer: 1480025

In het kort

1 uur per week voor te lezen bij kinderen met een taalachterstand.

taakomschrijving

Naast dat je een zinvolle bijdrage levert bieden we je de kans om in contact te komen met buurtgenoten die je anders niet zo snel zou ontmoeten. Ook bieden we je training en coaching zodat je je kunt blijven ontwikkelen als je dat wilt.Als voorlezer lees je 20 weken 1 uur per week voor bij een gezin thuis. Het kind of de kinderen aan wie je voorleest zijn tussen de 2 – 8 jaar jong. Door aan hen voor te lezen zorg je voor leesplezier, wordt het Nederlands van de kinderen geprikkeld, wordt hun gevoel voor taal versterkt en hun woordenschat vergroot. Daarnaast zoek je samen met de ouders naar een manier om zelf voor te lezen of om andere taalactiviteiten te ondernemen die passen binnen de mogelijkheden van het gezin. Ook voor ouders die geen of weinig Nederlands spreken, zijn er manieren om hun kinderen een taalrijke omgeving aan te bieden. Het streven is dat de ouders na afloop van het project meer handvatten hebben om de taalontwikkeling van hun kind(eren) te stimuleren.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Je beheerst de Nederlandse taal goed. Je vindt het leuk om met kinderen te werken. Je leest graag (voor).Je ontmoet graag nieuwe mensen. Je kunt problemen vroegtijdig signaleren.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Een training interactief Voorlezen. De mogelijkheid om deel te nemen aan themabijeenkomsten over onderwerpen als ouderbetrokkenheid, digitale middelen, meertaligheid en/of taalstimulering. Professionele begeleiding en coaching waar nodig.

Wat krijg je er voor terug?

De mogelijkheid om bij te dragen aan de taalontwikkeling van jonge Amsterdamse kinderen. Een training Interactief Voorlezen. Een bibliotheekpas om boeken voor de kinderen uit te zoeken. De mogelijkheid tot interactie met andere vrijwilligers. Professionele begeleiding en coaching waar nodig. Een bijzondere ervaring waarbij je in nauw contact komt te staan met een diverse doelgroep.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Dit vrijwilligerswerk biedt een mooie kans om jezelf verder te ontwikkelen en tegelijkertijd een zinvolle bijdrage te leveren. In een korte tijd leer je veel over taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid in de thuissituatie. Daarnaast ontmoet je buurgenoten die je anders niet zo snel zou ontmoeten. Voorlezers worden wekelijks door gezinnen met veel enthousiasme onthaald en leveren echt een bijdrage aan de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen

Werktijden

In overleg.

Hoe kom je in aanmerking?

We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek.