Enthousiaste Teamleiders (de Pijp & Slotermeer) die vluchtelingen met een status en Amsterdammers in eigen buurt verbindt


Locatie van de vacature

Deze vacature heeft geen vaste werkplaats


Vacaturenummer: 1484372

In het kort

Stichting In My Backyard (IMBY) verbindt statushouders die net in A'dam zijn komen met Amsterdammers in hun buurt. Elke groep heeft twee teamleiders.

taakomschrijving

Organiseren van maandelijkse groepsbijeenkomsten. Echt contact ontstaat pas al er eerst een zeker vertrouwen is ontstaan en elkaar regelmatig ontmoeten helpt hierbij.

Stimuleren en monitoren van contacten in kleiner verband. 

Bijhouden van de ledenlijst op Google doc en af en toe een update naar de leden mailen.

Regelmatig contact met de coördinatoren over activiteiten, zodat we in grote lijnen kunnen bijhouden wat er in de buurtgroepen gebeurt (dit moeten we ook voor de fondsen die ons financieel steunen).

Signaleren en doorgeven van hulpvragen statushouders.

Aanwezig zijn bij de maandelijkse teamleidersvergadering (dit kun je met z'n tweeën afwisselen).

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

IMBY teamleiders hebben een open persoonlijkheid, zijn communicatief, handig, tactvol en empathisch en beschikken over meer tijd dan het gemiddelde groepslid. Zij zijn handig met sociale media en Google docs of zijn bereid dit te leren. Ze vinden het een uitdaging om een verzameling onbekenden om te smeden tot een hechte groep.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Je hebt een ondersteunende vergadering, ongeveer eens in de 5 weken, waarin alle teamleiders elkaar scholen en ondersteunen bij de leuke en lastige kanten van dit werk.

Het overkoepelende team van Imby biedt ongeveer eenmaal per jaar een professioneel scholingsmoment voor de teamleiders, en laat zich daarbij inspireren door de behoefte van de teamleiders.

Wat krijg je er voor terug?

Een groep van rond de 35 buren. In het algemeen bestaat de groep uit ongeveer éénderde statushouders en tweederde Nederlanders. De statushouders wonen nog maar kort in jouw buurt. Ze spreken genoeg Nederlands om minimaal een eenvoudige conversatie te kunnen voeren.

De mogelijkheid om een groep vorm te geven, een brug te zijn tussen mensen en het verschil te maken.

Ondersteuning en leuke contacten.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Je draagt er, samen met je collega teamleider, aan bij dat niet alleen de statushouders een netwerkje in hun eigen buurt krijgen, maar ook aan het feit dat veel Amsterdammers zich meer verbonden gaan voelen met hun eigen buurt en blij zijn met nieuwe contacten (van Nieuw- en oudkomers)!

Werktijden

Je werkt enkele uren per week, met je collega en alleen, op tijden die voor jullie handig zijn. We zijn met spoed op zoek naar een teamleider voor de Pijp en voor Slotermeer.

Hoe kom je in aanmerking?

Je hebt tijd en zin om een paar uur per week op jouw manier en i.s.m. je collega-teamleider invulling te even aan bovengenoemde eisen.