Organiseren Meiden-Activiteiten


Locatie

Wagenaarstraat 184, 1093 EB Amsterdam, Nederland


Vacaturenummer: 1486619

In het kort

Je levert een bijdrage aan het vergroten van de zlefredzaamheid van (migranten) meisjes.

taakomschrijving

Samen met de andere meidenwerksters de meiden-activiteiten voorbereiden en uitvoeren van de activiteiten. Het gaat om meisjes tussen de 8-12jaar. Activiteiten zijn gericht op zelfontplooing, creativiteit en thema's die de meisjes bezig houden.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

  • Vrouw van tussen de 25-30 jaar, 
  • Enthousiaste pro actieve houding, 
  • Belangstelling voor een grote diversiteit in culturen en sociale achtergronden, 
  • Je vindt het leuk om om te gaan met meisjes in de genoemde leeftijdsgroep, 
  • Je spreekt en schrijft voldoende tot goed Nederlands, 
  • Een VOG is verplicht en kan via de organisatie gratis aangevraagd worden
  • Kunnen werken in een team

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Je kunt gratis cursussen via de VCA volgen en je hebt een  vast aansprekpunt binnen de organisatie.

Wat krijg je er voor terug?

  • Een leuke werkomgeving en veel waardering voor je inzet
  • Ontmoeting met kinderen en vrijwilligers met diverse culturele en sociale achtergrond
  • Onkostenvergoeding

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

In het Kathuis  draag je bij  aan een goed lopende organisatie waar je veel bijzondere en enthousiaste mensen  ontmoet. Je levert een bijdrage aan de zelfredzaamheid en ontwikkeling van jonge (migranten) meisjes.

Werktijden

Minimaal 2x per maand beschikbaar zijn op donderdagmiddag van 17.00-19.00. Af en toe beschikbaar zijn voor overleg met de andere meidenwerksters.

Hoe kom je in aanmerking?

Stuur een mail met motivatie naar ide contactpersoon.