Bestuurslid


Locatie

Kerkstraat 107, 1017 GD Amsterdam, Nederland


Vacaturenummer: 1492814

In het kort

De Mensenbieb is een beweging die een sociale verandering beoogt: respect en begrip kweken voor diversiteit. Gesprek is het middel. De Mensenbieb brengt daartoe persoonlijke ontmoetingen tot stand.

taakomschrijving

Het bestuur faciliteert, stimuleert en geeft goedkeuring aan de activiteiten van de directeur van de Mensenbieb, een parttime betaalde functie. Daarnaast ondersteunt een bestuurslid sommige evenementen van de Mensenbieb met zijn/haar aanwezigheid. Soms bezoekt een bestuurslid samen met de directeur een opdrachtgever.

Het bestuur bestaat uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. Er zijn op dit moment enkele vacatures.

De Mensenbieb brengt persoonlijke ontmoetingen tot stand tussen een doelgroep van kinderen of volwassenen en mensen met een uitsluitings- en/of discriminatie-risico. Zij gaan als een soort 'ambassadeurs' gesprekken aan.

Organisatie en uitvoering worden geregeld door een algemeen coördinator en enkele coördinatoren met specifieke aandachtsgebieden. Daarbij zijn zo’n 50 vrijwilligers betrokken als gesprekspartners en 10 vrijwilligers als bibliothecarissen ter ondersteuning.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Deskundigheid op een van deze gebieden is welkom: financiën, werken met vrijwilligers, fondswerving, communicatie via sociale media of in de nieuwsmedia en maatschappelijk ondernemen. Affiniteit met een aandachtsgebied: lichamelijke of psychische beperking, afkomst en status, sexuele of religieuze diversiteit. Enthousiasme voor de doelstellingen. Contacten met subsidie- of opdrachtgevers.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

nvt

Wat krijg je er voor terug?

Je levert een bijdrage aan het succes van deze positieve ideële onderneming. Je ontmoet veel prachtige mensen. De ontmoetingen worden door gesprekspartners erg gewaardeerd.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

De Mensenbieb heeft het karakter van een community-project: het is niet gericht op persoonlijk gewin. Haar toegevoegde waarde is het bouwen van een gemeenschap en het verbinden van mensen. Haar activiteiten zijn derhalve niet commercieel, religieus of politiek van aard.

Werktijden

Het bestuur vergadert 4 tot 7 per jaar in Amsterdam, met uitzondering van enkele zomermaanden. Onkosten worden vergoed.

Hoe kom je in aanmerking?

Stuur een mail naar secretaris Abeel van Voorst. Gesprekken zullen plaats vinden na ontvangst van deze mail waarin motivatie en werkachtergrond is beschreven.