Taalmaatje in Oost


Locatie

Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM Amsterdam, Nederland


Vacaturenummer: 1504679

In het kort

Als taalmaatje bied je individuele ondersteuning aan een anderstalge volwassene. Dit kan gaan om maatschappelijke activeren, herhaling van lesstof, huiswerkbegeleiding en extra oefening met de taal.

taakomschrijving

Stichting Leren Helpt! is een brede maatschappelijke organisatie die werkt met burgers in de regio Amsterdam. Het doel van Stichting Leren Helpt! is: mensen verbinden en persoonlijke ontwikkeling bevorderen voor jeugd en volwassenen. In het project Samen op weg met Taal! wordt er gewerkt aan het succesvoller maken van het taaltraject van Westerse en niet-Westerse anderstalige volwassenen in Amsterdam. Taalvrijwilligers zijn een belangrijke basis voor de vergroting van de zelfredzaamheid van anderstaligen. In de visie van de stichting vergroot de extra ondersteuning door taalvrijwilligers de kans van slagen van het taaltraject en wordt zodoende persoonlijke ontwikkeling gerealiseerd.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Minimaal 18 jaar. Betrouwbaar, spontaan en ondernemend. Goede beheersing van de Nederlandse taal. Geduldig en belangstelling en respect voor andere culturen. Staat open voor samenwerking met de docent van de taalschool, zodat de activiteiten buiten de les goed aansluiten op het lesprogramma. Woonachtig in Amsterdam.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Deskundigheidsbevordering d.m.v. de basistraining van ‘Taal voor het leven’ en aanvullende workshops en intervisiebijeenkomsten

Wat krijg je er voor terug?

Uitdagend vrijwilligerswerk (verbreden netwerk/mensen met andere achtergrond). Deskundigheidsbevordering d.m.v. de basistraining van ‘Taal voor het leven’ en aanvullende workshops en intervisiebijeenkomsten. Begeleiding van een professionele docent of vrijwilligerscoördinator. Toegang tot lesmaterialen. Uitwisseling met andere taalvrijwilligers

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

De vrijwilliger brengt een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een anderstalige volwassene. De vrijwilliger kan iets betekenen voor diegenen die in moeilijke omstandigheden verkeren, geïsoleerd zijn geraakt of hulp willen bij het maken van goede keuzes. Dit contact is wederkerig: ook de mentor doet allerlei nieuwe ervaringen op en geniet van het contact. 

Werktijden

Gevraagde inzet: 1 keer per week 1,5 uur, overdag of ’s avonds (in overleg). Duur: 3 maanden.

Hoe kom je in aanmerking?

Na je aanmelding nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek. Als je gekoppeld wordt, krijg je een vrijwilligerscontract voor 3 maanden met een opzegtermijn van 2 weken.