Bezoek ongedocumenteerden in de opvang


Locatie

Derkinderenstraat 44, 1062 BJ Amsterdam, Nederland


Vacaturenummer: 1518581

In het kort

Mensen bezoeken zonder papieren die wonen in een opvanglocatie en die gedurende lange tijd in afwachting zijn van toekomstperspectief. Zij willen graag (beter) nederlands leren, creatief bezig zijn.

taakomschrijving

Regelmatig groepsgewijs bezoek - op woensdagmiddag, woensdagavond, vrijdagavond - om de 14 dagen (voor zover mogelijk en desgewenst vaker). Voor wie wil kan dit leiden tot individuele contacten op andere tijden.

We bezoeken mensen-zonder-papieren die wonen in een opvanglocatie van de gemeente en die gedurende lange tijd in afwachting zijn van toekomstperspectief. Velen van hen willen graag (beter) nederlands leren, creatief bezig zijn, een spel spelen, hun verhaal vertellen, contact maken met nederlanders, de stad en de samenleving leren kennen. Wil jij hieraan bijdragen?

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

We zoeken aardige betrokken mensen die zich willen openstellen voor communicatie met veelal jonge mensen uit allerlei culturen.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

We kunnen bieden: een introductiegesprek, meermalen per jaar een gezamenlijke bijeenkomst van bezoekers met een scholingselement en jaarlijks een vorm van training met het oog op onze activiteiten.

Wat krijg je er voor terug?

Ontmoetingen met mensen from all over the world die je anders niet gauw zou spreken.

Contacten met vreemdelingen die over een tijdje je buren kunnen worden.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

We leveren een bijdrage aan activering van veelal jonge mensen wier leven 'in de wacht' staat; tegelijk vergroot dit hun participatie aan de samenleving, zoals de gemeente wil bevorderen.

Werktijden

Woensdagmiddag 14.00 -16.00 uur, woensdagavond 19.00 - 21.00 uur of vrijdagavond 19.00 -21.00 uur.

Hoe kom je in aanmerking?

Meld je aan via de contactpersoon.