Penningmeester bestuur


Locatie

Cliffordstraat 36
1051 GV AMSTERDAM
Nederland


Geplaatst: 8 dagen geleden | Vacaturenummer: 1524377

In het kort

Stichting Buurtwerkplaatsen faciliteert volwassenen met tien werkplaatsen. Hierin kunnen ze eigen werkstukken maken en basiscursussen volgen. Daarnaast heeft de stichting 60 vrijwilligersplekken.

taakomschrijving

 • Toezicht en controle op de financien.
 • Ondersteuning van de directeur bij het beheer van de financiele processen.
 • Ondersteunen bij het opstellen van de jaarlijkse subsidieaanvragen.
 • Het kunnen lezen van de jaarrekening met controleverklaring.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

 • Kennis en ervaring met de taakomschrijving.
 • Helikopterview.
 • Besturend (op afstand).
 • Ondersteuning van de directeur inzake financiën.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Inwerkperiode door de huidige penningmeester en directeur.

Wat krijg je er voor terug?

 • Contact en netwerk met je medebestuursleden.
 • Vier constructieve bestuursvergaderingen per jaar in de avonduren.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Je draagt bij aan de continuïteit van een stichting die zich inzet voor de kwetsbare medemens.

Werktijden

 • Vier bestuursvergaderingen per jaar in de avonduren.
 • Incidenteel overleg met de directeur over fianciele zaken.
 • Start 2019 en uiterlijk mei 2020.

Hoe kom je in aanmerking?

Contact opnemen met de contactpersoon. Hierna volgt een oriënterend gesprek met de bestuursvoorzitter en de directeur en bijwonen van een vergadering.