Penningmeester bestuur


Locatie

Kerkstraat 107III, 1017 GD Amsterdam, Nederland


Vacaturenummer: 1531265

In het kort

Het doel van de Mensenbieb is begrip en verbinding in de samenleving bevorderen. Gesprek is het middel. De Stichting Mensenbieb brengt  persoonlijke ontmoetingen tot stand.

taakomschrijving

Het bestuur bestaat uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. De vacature van penningmeester is op dit moment vacant. Het bestuur vergadert 4 tot 6 keer per jaar.  Er is een goede boekhouder aanwezig en er wordt gewerkt met een duidelijk boekhoudsysteem. Dit betekent dat de penningmeester niet meer dan 2 of 3 dagdelen per jaar in totaal zal  besteden aan controle. Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij de jaarrekening presenteert samen met de directeur van de Stichting.

Het bestuur faciliteert, stimuleert en geeft goedkeuring aan de activiteiten van de directeur van de Mensenbieb, een parttime betaalde functie. Daarnaast ondersteunt een bestuurslid sommige evenementen van de Mensenbieb met zijn/haar aanwezigheid. 

Bij uitvoering en organisatie van de evenementen zijn veel vrijwilligers betrokken. De organisatie kan niet goed functioneren als de financien niet op orde zijn. U bent dus echt nodig als persoon op de achtergrond.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Deskundigheid  op gebied van: financiën, controle jaarrekening , en presentatie daarvan;   in bestuur  kritisch meedenken over financiële en andere aspecten.. 

Enthousiasme voor de doelstellingen.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

nvt

Wat krijg je er voor terug?

U levert een bijdrage aan het succes van deze positieve ideële onderneming. U kunt  veel prachtige mensen ontmoeten. De ontmoetingen die de Mensenbieb organiseert, worden door gesprekspartners erg gewaardeerd. 

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

De Mensenbieb, een kleine organisatie die bestaat uit vrijwilligers, heeft het karakter van een community-project: het is niet gericht op persoonlijk gewin. Haar toegevoegde waarde is het verbinden van mensen die elkaar anders niet zouden ontmoeten en zo het tegengaan van vooroordelen en discriminatie. Zonder een gezond financieel fundament kan dit niet zo bestaan. En daarvoor bent U nodig.

Werktijden

Het bestuur vergadert 4 tot 6 per jaar in Amsterdam, met uitzondering van enkele zomermaanden. Onkosten worden vergoed.

Financiële controle werkzaamheden naar schatting  2 tot 3 dagdelen per jaar .

Hoe kom je in aanmerking?

Druk op onderstaande knop. Gesprekken zullen plaatsvinden na ontvangst van deze mail waarin motivatie en werkachtergrond is beschreven.