Penningmeester


Locatie

Rozenstraat 12, 1016 NX Amsterdam, Nederland


Vacaturenummer: 1550480

In het kort

COC Amsterdam is de belangenvereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender en intersekse personen. Het werkgebied van de organisatie omvat Amsterdam en Omstreken. 

taakomschrijving

De taak van het lokaal bestuur is het besturen van de organisatie en het omzetten van besluiten in acties samen met coördinatoren en vrijwilligers. Onze vereniging is op zoek naar iemand die zorg draagt voor de financiële huishouding en verantwoording van onze organisatie, oftewel een

Penningmeester

Taken:

· Is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging;

· Opstellen van de begroting en jaarrekeningen en presentatie daarvan aan de algemene ledenvergadering;

· Bewaakt de begroting en voert intern overleg over de budgetten van verschillende activiteitengroepen;

· Houdt toezicht op de correcte uitvoering van interne financiële processen;

· Geeft inzage aan de kascommissie in de boekhouding;

· Is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van de vereniging naar externe financiers;

· Neemt deel aan overleggen met COC Nederland.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

De ideale penningmeester

· Is lid van de vereniging of bereid dat te worden;

· Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;

· Heeft ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring, en/of is bereid zich hierin verder te       bekwamen.

· Heeft cijfermatig inzicht en sterk analytisch vermogen.

· Kan zelfstandig en gestructureerd werken.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Als penningmeester ben je beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten, ook op landelijk niveau. De penningmeester wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd. 

Wat krijg je er voor terug?

Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

COC Amsterdam streeft naar een regio Amsterdam waar LHBTIQ+ inwoners en bezoekers de vrijheid hebben zichzelf te kunnen en mogen zijn. Wij hechten waarde aan nieuwsgierigheid naar diversiteit en willen alle inwoners ondersteunen om hieraan invulling te geven. Om dit te realiseren, ontwikkelt COC Amsterdam zich als een beweging waar verandering vooral voortkomt uit (gezamenlijk) DOEN.

Werktijden

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 6-8 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen.

Hoe kom je in aanmerking?

Stuur je motivatie en een CV. Er komt daarna een Kennismakingsgesprek.

.