Algemeen bestuurslid


Locatie

Rozenstraat 12, 1016 NX Amsterdam, Nederland


Vacaturenummer: 1557683

In het kort

COC Amsterdam is de belangenvereniging voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender en intersekse personen. Het werkgebied van de organisatie omvat Amsterdam en omstreken.

taakomschrijving

Eén van de taken van het bestuur is het aansturen van de organisatie en het omzetten van besluiten in acties, daarbij geholpen door een grote groep vrijwilligers. Onze vereniging is op zoek naar iemand die leiding geeft aan het bestuur, relaties onderhoud met externe organisaties en het gezicht wordt van de organisatie, oftewel een

Algemeen bestuurslid

Taken:

  • Het bijwonen van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
  • In samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor de missie en de visie;
  • Is portefeuillehouder van verschillende afdelingen binnen COC Amsterdam;
  • Zet samen met coördinatoren verschillende Plan van Aanpakken op en voert deze samen met de coördinatoren uit.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

  • Hoort tot de doelgroepen van het COC;
  • Herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;
  • Heeft tenminste HBO-niveau en ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring;
  • Is enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht;
  • Is enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht;
  • Is bekend met politieke processen.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Naast begeleiding van je collega’s, kun je diverse cursussen en e-learnings volgen om up-to-date te blijven. Ook biedt COC Amsterdam e.o. op regelmatige basis interne trainingen aan met uiteenlopende onderwerpen voor alle vrijwilligers.

Wat krijg je er voor terug?

Ons kantoor zit in het historische pand aan de Rozenstraat 12, dat vroeger ook dé sociëteit van het COC was. Zo krijg je sociale verandering van binnenuit te zien en kom je in korte tijd veel te weten over COC Amsterdam en haar activiteiten, daar waar het allemaal begon! Het is dé gelegenheid om je netwerk te vergroten en veel interessante mensen te ontmoeten.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

COC Amsterdam e.o. behartigt de belangen van LHBTIQ+ inwoners en bezoekers in Groot-Amsterdam zodat zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Dit doen we door activiteiten te organiseren voor verschillende (kwetsbare) groepen. Wij geloven dat verandering vooral voortkomt uit (gezamenlijk) DOEN.

Werktijden

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 4-8 uur per week (indicatief), zelf in te delen. Het algemeen bestuurslid wordt in functie gekozen door de ALV voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd. 

Hoe kom je in aanmerking?

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en CV.