Penningmeester Bestuurslid


Locatie

Burg. de Vlugtlaan 200
1063 BT Amsterdam
Nederland


Vacaturenummer: 1565684

In het kort

Dress for Success Amsterdam zoekt een enthousiaste penningmeester voor het bestuur die geïnspireerd raakt door de missie:
 Goed gekleed op weg naar een baan en uit de armoede!

taakomschrijving

Dress for Success is een vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden met een ‘minimuminkomen’, voorziet van gratis representatieve kleding en praktische adviezen om succesvol te kunnen solliciteren. Op deze manier helpen in onze kledingwinkel 40 vrijwilligers jaarlijks meer dan duizend mensen op weg naar economische onafhankelijkheid. De kleding in de winkels is afkomstig van donaties uit de kledingbranche en van particulieren. De taken zijn: 
• toezicht en controle op het management; 
• gevraagd en ongevraagd advies aan het management; 
• bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie inclusief financiën. 

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

• draagt het werk van Dress for Success Amsterdam een warm hart toe;


• heeft bestuurlijke ervaring;


• heeft een zakelijke kijk op het besturen van een non-profit instelling;


• heeft basiskennis van financiële zaken (een begroting en jaarrekening kunnen lezen);

• is betrouwbaar en integer.

Wat voor scholing krijg je aangeboden?

Er is scholing mogelijk via Dress for Success NL en VCA. De huidige penningmeester is beschikbaar voor overdracht en coaching.

Wat krijg je er voor terug?

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit drie tot zeven personen. De zittingstermijn van een bestuurslid is in principe vier jaar en mag eenmaal verlengd worden. Stichting Dress for Success Amsterdam wordt gekenmerkt door een divers en collegiaal bestuur.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Bij Dress for Success doe je zinvol bestuurswerk met veel voldoening.
Wij bieden de kans om maatschappelijke impact te maken. Dat doen wij in nauw contact met de gemeente Amsterdam, gemeenten in de omgeving en het UWV.

Werktijden

De beoogde penningmeester  is voldoende beschikbaar gemiddeld 8 uur per maand, minimaal 8 vergaderingen per jaar op dinsdagavonden van 20.00-22.00 in de winkel in Amsterdam.

Hoe kom je in aanmerking?

Uw reactie met motivatie vóór 15 september via deze site of neem contact op met de contactpersoon.