Dress for Success NL

Kort gezegd:
Mensen op weg helpen naar econoomische onafhankelijkheid. Iets langer gezegd:
De missie van Dress for Success is vrouwen en mannen in staat te stellen economische onafhankelijkheid te bereiken, met een ondersteunend netwerk, professionele kleding en de ontwikkeling van vaardigheden om beter te functioneren in hun werk en persoonlijk leven. Nog iets langer gezegd:
De winkels van Dress for Success bieden mannen en vrouwen met een minimuminkomen representatieve kleding en praktische ondersteuning om goed voorbereid en verzorgd voor de dag te komen op hun sollicitatiegesprek en zo de kans op werk te vergroten. Ook mensen die vanuit een (financiële) achterstandsituatie een eigen bedrijf starten of in aanmerking willen komen voor een stage- of opleidingsplek kunnen terecht bij Dress for Success.;De vrijwilligers in de winkels helpen met het uitzoeken van passende kleding en het verbeteren van persoonlijke presentatievaardigheden.

Dress for Success NL is de organisatie waarbij alle momenteel 10 winkels van Dress for Success in Nederland zijn aangesloten en behartigt de gezamenlijke belangen:

  • Beheren van de gemeenschappelijke website
  • Beheer en onderhoud van het systeem voor de registratie van klanten en kleedsessies
  • Ondersteunen van de winkels bij fondsenwerving
  • Organiseren van trainingen en opleidingen
  • Organiseren van bijeenkomsten
  • Onderhouden van de relaties met de ‘moeder’-organisatie Dress for Success Worldwide (150 winkels in 30 landen)
  • Beoordelen en adviseren van initiatieven voor nieuwe winkels.

Bij de winkels van Dress for Succes werken vijwel uitsluitend vrijwilligers. Ook de landelijke organisatie bestaat alleen uit vrijwilligers.Allemaal gemotiveerde mensen.Zij worden gemotiveerd door het doel dat Dress for Success nastreeft. Mensen met wie het prettig is om samen te werken.Menige vrijwilliger stroomt na enige tijd door naar betaald werk. Maar dat hoeft niet, vrijwilliger zijn bij Dress for Success kun je heel lang blijven;

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak