Huurdersvereniging Oud-West

Behartigen van – en opkomen voor de belangen die huurders hebben in Amsterdam Oud-West. Bevorderen van het in stand houden van de voorraad van betaalbare huurwoningen in Oud-West. Bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in Oud-West.

Inventariseren van behoeften en knelpunten m.b.t. wonen en woonomgeving en uitgaande van de beschrijving samen met de bewoners acties te plannen en uit te voeren. Verstrekken van informatie aan huurders en bewoners. Nastreven van inspraak op het gebied van stadsvernieuwing, woningbouw, renovatie en overige woonvoorzieningen. Waarborgen van de rechtspositie van huurders. Voeren van overleg en onderhouden van contacten met verhuurders, overheden en betrokken instanties.

1 vacatures gevonden

De huurdersvereniging Oud-West voert acties tegen verkoop van sociale huurwoningen en helpt bewoners die overlast ondervinden in hun leefbaarheid. De vereniging organiseert thema-avonden voor haar leden en niet leden. Behartigen van – en opkomen voor de belangen die huurders hebben in Amsterdam Oud-West. Bevorderen van

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak