Kringwijs

Komen tot een samenleving waarin we elkaar benaderen vanuit samenredzaamheid. Voor een prettige samenleving hebben we elkaar nodig, later we daar dan ook samen vorm aan geven.

ondersteunen buurtiniatieven, trainingen voor zowel inwoners als professionals, opzetten van nieuwe initiatieven met buurtbewoners en ondernemers.

Met en van elkaar leren als het gaat om je rol in de samenleving. Interessante mensen ontmoeten, volwaardig meedoen.

1 vacatures gevonden

Wat doe je als er met iemand iets gebeurt waar je bezorgd over bent? • Een man die verward de straat op gaat • Een vrouw die angstig roept • Een oudere die loopt te dwalen • Iemand die in een crisis verkeert of radeloos