Natuurvereniging De Ruige Hof

Doelstelling Organisatie: De natuur dichter bij de mens brengen (hoofddoelstelling). Natuur- en landschapsbeheer. Natuurbeleving. Natuurbescherming. Educatie. In de natuur werken samen met anderen.Taakverdeling: Betaalde kracht coördineert het vrijwilligerswerk. De organisatie bestaat uit een bestuur, commissies en werkgroepen.Deze werkgroepen zijn: natuur en milieu-educatie; het natuurcentrum; de kruidentuin; de natuurterreinen; het winkeltje; de PR; de bibliotheek; de wilde plantentuin.

Terreinonderhoud, tuinonderhoud, divers binnenwerk zoals verenigingsblad maken, begeleiden kindernatuurclub, administratie.

We zitten op een prachtige plek aan de rand van de stad. De Ruige Hof is een kleine, maar fijne organisatie waarin plaats is voor jong/oud, fit of minder fit, solo-gangers en sociale liefhebbers.

0 vacatures gevonden