Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning

De Steungroep voor Vrouwen zonder Verblijfsvergunning (SVZV) werkt sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke reden ook, zonder geldig verblijfsdocument in Nederland wonen. Het gaat om slachtoffers van mensenhandel, vrouwen die door hun partner op straat zijn gezet, vrouwen die in procedure zijn voor een verblijfsvergunning en uitgeprocedeerde vluchtelingen. Onder het verbeteren van de positie verstaan wij het versterken van zelfredzaamheid, toekomstperspectief en rechtspositie.
Wij hebben een sociaal-juridisch spreekuur op afspraak. Daar ondersteunen we vrouwen waar mogelijk bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning en proberen samen praktische zaken te regelen zoals het vinden van onderdak, inkomen, scholing en medische hulp.
Een paar keer per jaar organiseren wij uitjes voor vrouwen en kinderen zodat ze in contact met elkaar komen en plezier met elkaar kunnen hebben.
De Steungroep bestaat uit een enthousiast en divers groepje vrijwilligsters met uiteenlopende achtergronden. Allen doen het werk uit een grote betrokkenheid en motivatie, die erg inspirerend is. Samen zetten wij ons in voor een groep vrouwen, die vaak onzichtbaar in onze samenleving is. Met kleine stappen steunen we deze mensen zelfredzamer te worden. Daarme lossen we samen soms grote – en vaak kleine – problemen op.

1 vacatures gevonden

De Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) werkt sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen zonder geldig verblijfsdocument. Voor ons sociaal-juridisch spreekuur zoeken wij vrijwilligsters met kennis omtrent verblijfsrecht. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van juridische procedures, dossieronderzoek, het zoeken van aanknopingspunten

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak