Stichting EDUZA

Stimuleren en bevorderen zelfontplooiing van Individuen; stimuleren en bevorderen van duurzame maatschappelijke particiaptie; ontwikkelen en versterken van sociale infrastructuur van burgers.

Aanbieden van lessen Taal en Ouderbetrokkenheid op basisscholen aan ouders van basisschoolleerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, waaronder vluchtelingen.

Vrijwilligers helpen in een NT2 klas, onder begeleiding van een NT2 docent, deelnemers beter Nederlands te spreken, schrijven en te begrijpen. De vrijwilligers van EDUZA horen bij een team. Dit team komt, samen met de NT2 docenten een aantal keer per jaar samen om ervaringen uit te wisselen. De vrijwilliger krijgt te maken met deelnemers afkomstig uit verschillende landen, met een verschillende achtergrond, opleidings- en taalniveau. De groepen worden door betrokkenen ervaren als heel ‘warm’.

1 vacatures gevonden

Eduza zoekt taalvrijwilligers voor ‘Praat Nederlands met Me’ en andere taalgroepen. 1. Taakomschrijving: Wekelijks of tweewekelijks, samen met een NT2 docent begeleiden van een groep die de taal nog moeten leren. 2. Benodigde kennis of vaardigheden: de Nederlandse taal goed beheersen, geduldig zijn, van

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak