Stichting Mantelzorg en Dementie

Doel van de organisatie is het functioneren en welbevinden van mensen met beginnende dementie en de betrokken mantelzorgers te verbeteren. Tevens richt de organisatie zich op eenzame ouderen.

Mensen met dementie en de betrokken mantelzorgers kunnen deelnemen aan een ontmoetingscentrum. Mensen met dementie kunnen voor twee of drie dagen in de week deelnemen aan een activerend programma. De mantelzorgers nemen deel aan gespreksgroepen voor lotgenotencontact, ondersteuning door professionals en informatie. Ook zijn er gezamenlijke activiteiten voor de mensen met dementie en de mantelzorgers.

De organisatie is interessant voor vrijwilligers, omdat de vrijwilligers veel kunnen betekenen voor de mensen met dementie, wat betreft gezelligheid en ondersteuning bij de activiteiten van het ontmoetingscentrum. Het Ontmoetingscentrum zit op verschillende locaties gevestigd in West en Nieuw West. Vrijwilligers kunnen veel leren bij ons.

6 vacatures gevonden

We zoeken buurtbewoners die éénmalig of vaker 2 uurtjes mee willen helpen met flyeren om de dementie bijeenkomsten onder de aandacht te brengen. Samen zorgen we zo voor de mensen in de buurt en de mensen in onze omgeving die te maken hebben met dementie.

Hou je van gezelligheid en wil je graag van betekenis zijn voor ouderen met een lichte vorm van dementie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voel je welkom onze ontmoetingsgroep te ondersteunen met deelnemers van Turkse afkomst. TAAKOMSCHRIJVING Ondersteunen bij leuke activiteiten, wandelen, uitstapjes,

Wil jij van betekenis zijn voor onze medemens? Als voorlichter ben je een onmisbare schakel voor mensen met een migratieachtergrond en zorgprofessionals. Je vervult een brugfunctie tussen mensen met dementie, mantelzorgers, andere naasten met een migratieachtergrond en professionals. De taken zijn gevarieerd en

Hou je van wandelen en wil je iets zinvols doen voor iemand in de buurt? Dan zijn wij op zoek naar jou! TAAKOMSCHRIJVING Je haalt een vrolijke deelnemer in rolstoel op van huis en brengt hem met plezier en zorg naar de ontmoetingsgroep. En/of brengt

Chauffeur voor onze gezellige ontmoetingsgroep voor ouderen met lichte dementie en heel dankbaar zijn voor jouw hulp. Rij je graag auto en zou je iets willen betekenen voor ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou! TAAKOMSCHRIJVING Mensen met een lichte vorm van dementie,

Hou je van gezelligheid en wil je graag van betekenis zijn voor ouderen met een lichte vorm van dementie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voel je welkom onze ontmoetingsgroep te ondersteunen met deelnemers van Surinaams/Indische afkomst. TAAKOMSCHRIJVING Ondersteunen bij activiteiten, wandelen, uitstapjes, boodschappen