Stichting Mentorschap Amsterdam

Stichting Mentorschap Amsterdam zet zich in voor kwetsbare Amsterdammers door wettelijk mentoren te koppelen aan een cliënt. We zijn op dit moment met ongeveer 150 vrijwillige mentoren die samen met de de stichting worden benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon en belangenbehartiger en adviseur zijn voor hun cliënt. Cliënten zijn Amsterdammers die thuis of in een instelling verblijven. Zij hebben allen een ziekte of aandoening die een beperking zijn om goed (zelfstandig) te kunnen sturen in zorgzaken. Denk bijvoorbeeld aan een verstandelijke beperking, psychische stoornis of een vorm van dementie. Een wettelijk mentor neemt de rol op zich wanneer er geen familieleden zijn die dit namens de client kunnen doen.

Het werven van (al dan niet gepensioneerde) weldenkende Amsterdammers voor de rol van wettelijk mentor samen met onze stichting.;;
Opleiden, koppelen en begeleiden wettelijk mentoren in hun rol.

Mentorschap Amsterdam heeft hart voor kwetsbare Amsterdammers. Wij gaan voor kwaliteit en betrokkenheid als het gaat om het opkomen van hun zorgbelangen. Daartoe bieden we onze mentoren opleiding, begeleiding en voortdurende ondersteuning. Het delen van kennis en ervaring in ons netwerk maakt dat vrijwilligers zich graag aan ons binden.Het wettelijk mentorschap uitvoeren via en samen met onze stichting is een combinatie tussen een informele en formele bijdrage aan kwetsbaren in ons Amsterdam. Iedere mentor krijgt naast een passende onkostenvergoeding, ondersteuning en kennis die het mogelijk maken om als vrijwilliger deze rol samen met ons te vervullen.;

1 vacatures gevonden

Heb je gevoel voor je medemens en de wens om impact te maken in het leven van een mede Amsterdammer? Dan is mentor worden bij Stichting Mentorschap Amsterdam mogelijk iets voor jou! 1. Taakomschrijving. Als mentor ben je belangenbehartiger en wettelijk vertegenwoordiger van jouw cliënt

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak