Stichting SPIN

Stichting Speeltuinen in Noord (SPIN) zet zich in voor kinderen. We bieden hen gevarieerde en avontuurlijke speelmogelijkheden in een veilige omgeving en activiteiten om hun creatieve, sportieve en sociale talenten verder te ontwikkelen. We beperken onze inzet niet tot het hek van de speeltuin, met veel plezier versterken we de leefbaarheid van de buurten waar onze speeltuinen zich bevinden. We doen ons werk omdat we vinden dat alle kinderen het recht hebben om kansrijk op te groeien. We spannen ons extra in voor kinderen die minder mogelijkheden en kansen hebben.

We bieden dagelijkse spelbegeleiding op onze negen speeltuinen- we onderhouden en vernieuwen onze speeltuinen- we organiseren en voeren allerlei creatieve en sportieve activiteiten uit voor kinderen (met name in vakantieperiodes)- we organiseren bijzondere projecten voor kinderen in de buurt of voor heel Noord.

Vrijwilligerswerk bij SPIN is aantrekkelijk omdat we op zoek zijn naar mensen die af en toe willen helpen bij activiteiten, of verzorging van groen en speeltoestellen. We bieden hen veel gezelligheid en activiteiten die leuk zijn om te doen.

0 vacatures gevonden