Storytelling Centre Amsterdam

Wij geloven in de kracht van verhalen delen. We zijn overtuigd dat in een evenwichtige, cultureel diverse samenleving ruimte moet zijn voor ieders verhaal: juist in tijden van interculturele spanningen. Wij bieden een podium voor al die verhalen, in het theater en daarbuiten. We brengen mensen met verhalen dichter bij elkaar, dat is onze drijfveer.

Wij produceren storytelling voorstellingen en zijn gespecialiseerd in toegepaste storytelling – storysharing is eigenlijk een beter woord – waarin we trainingen ontwikkelen en geven, gericht op het creëren van persoonlijke groei en sociale impact. We richten ons hierbij zowel op professionals als op allerlei andere doelgroepen. Sommige trainingen zijn vooral gericht op een goed verhaal leren vertellen, maar vaak gaat het ook over groepsvorming, het vergroten van onderling vertrouwen en het versterken van mentale weerbaarheid en veerkracht.Wij zijn partner in diverse Europese projecten waarin we onderzoeken hoe storytelling kan worden aangewend als middel om sociale of maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen, om daar vervolgens een (overdraagbare) methode voor te ontwikkelen.Een van onze lokale activiteiten is de training van vertellers voor, en de organisatie van Living Libraries. (In een Living Library vertelt iemand een persoonlijk verhaal aan 1 tot 3 personen. Een Living Library kan verschillende doelen dienen zoals het verbeteren van de cohesie in een buurt, bestrijden van isolement van ouderen, moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken.

Wij bieden een training aan vrijwilligers die belangstelling hebben voor het zelfstandig organiseren van Living Libraries en/of voor het vertellen in een Living Library. In de training, die uit verschillende modules bestaat, besteden we aandacht aan de opbouw van een verhaal, het vertellen van een verhaal (stem, houding) en aan het ontwikkelen van sociale en organisatorische vaardigheden. Bovendien bieden wij een website waarop organisatoren van Living Libraries aankondigingen daarvan kunnen doen of deelnemers kunnen werven.;

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak