WMO-Adviesraad Amsterdam

De Wmo-adviesraad is door het college ingesteld en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid dat de gemeente voert op het gebied van de Wmo. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als het verkrijgen van hulpmiddelen, Hulp bij het huishouden, de hoogte van de eigen bijdrage, Dagbesteding, armoedebestrijding, maatschappelijke opvang, de wijkzorg teams. Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht, een brede participatiewet, waarin ‘meedoen’ van alle burgers centraal staat.
Uitgangspunt is dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld vanuit de eigen mogelijkheden maatschappelijk actief te zijn, met speciale aandacht en ondersteuning voor de zwakkeren in onze samenleving. De stedelijke Wmo-adviesraad kijkt dus breed naar wat de Wmo voor de inwoners van Amsterdam betekent. De Wmo-adviesraad is er niet om individuele belangen te behartigen. We zijn wel geïnteresseerd in signalen van inwoners van Amsterdam als zaken rond de Wmo niet goed verlopen. Voor informatie kunt u ons ook volgen op Facebook. Belangrijk om te weten is dat de adviesraad een onafhankelijk orgaan is.
Met de gemeente Amsterdam zijn wederzijdse afspraken op papier gezet en ondertekend.

De Wmo Adviesraad adviseert de gemeente over taken die onder de wet Maatschappelijke Ondersteuning vallen. Met overleggen, notities en werkbezoeken wil deze onafhankelijke raad bijdragen aan goede zorg in Amsterdam. Want een scherpe blik vanuit de praktijk is cruciaal voor goed beleid.

Het kritisch kunnen meedenken over goede zorg voor de Amsterdammers en hierover de gemeente adviseren.

0 vacatures gevonden

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt?

Maak een afspraak met één van onze bemiddelaars!

Ja, ik maak nu een afspraak